By Kevin Bruggink

Red Rocket over AI gebruik in Chatbots

Het zijn ongelooflijk roerige tijden in Kunstmatige Intelligentie-land. Partijen als GPT-4 (OpenAI) en Bard (Google), ontwikkelen zich razendsnel. Waar de focus ligt op de ontwikkeling van deze high-end taalmodellen, groeit het aantal mogelijkheden om deze AI-toepassingen in te zetten door de zakelijke markt exponentieel. Zo snel, dat het bijna onbegonnen werk is om actief en handmatig te reguleren. Dat brengt voor de Europese Unie een flinke klus met zich mee, maar ook het bedrijfsleven dient zich hier bewust van te zijn en hier proactief op te handelen. Het beschermen van individuele persoonsgegevens heeft een dusdanige urgentie in deze rappe ontwikkeling, dat enige terughoudendheid geboden is.

Binnen de visie van Red Rocket wordt gesteld dat iedere organisatie ongeacht haar grootte of sector de voordelen van vooruitstrevende middelen zoals AI toepassingen moet kunnen benutten, mits deze bijdragen aan de kwaliteit of kwantiteit van haar producten of diensten. Maar hier dient wel bij vermeld te worden dat deze nooit ten koste moeten gaan van maatschappij ontwrichtende activiteiten zoals het (tot nu toe) stelselmatig overtreden van Europese regulering door een overgroot deel van de grote AI partijen, ten behoeve van een nog snellere ontwikkeling.

Red Rocket maakt gebruik van AI. Maar tot nu toe uitsluitend als het gaat om de ontwikkeling, optimalisatie van zaken zoals ad copy en het automatiseren van interne repetitieve taken die niet van doen hebben met individuele data. Voor de geautomatiseerde verwerking en optimalisatie van (meta)data zal er pas worden ingestapt zodra de veiligheid kan worden gewaarborgd.

We zijn een groot voorstander van de ontwikkelingen en investeringen die worden gedaan door de sleutelpartijen binnen de markt. Het is haast niet te bevatten hoeveel kansen er per dag worden gegenereerd door de exponentiële ontwikkeling binnen LLM’s. (Large Language Models) Red Rocket is op dagelijkse basis aan het onderzoeken voor partners of er oplossingen zijn die bij kunnen dragen aan de kwaliteit of kwantiteit van huidige en nieuwe campagnes, waar ook kritisch gekeken wordt naar de naleving van EU en AVG-regulering.